fbpx

Covid-19 Juhend

Juhend Tsirkusestuudio Folie Siseruumides toimuvatele treeningutele.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud siseruumides alates 19. augustist lubatud, kui treeningu korraldaja tagab inimeste hajutatuse ning kuni 50% täituvuse.

NB! Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2020 otsusega kaotati haridusasutustele kehtivad piirangud, sh ka huvitegevuse ja huvihariduse andmisel.

Eelneva otsusega ei kehti spordi huvitegevuses/-hariduses siseruumides kuni 50% täituvuse nõue. Spordi huvitegevuse/-hariduse alla loetakse laste ja noorte juhendatud sporditegevus, mis on läbi viidud spordikooli või –klubi poolt ja spordi ja liikumisega seotud juhendatud noorsootöös. Noorsootöö seaduse alusel on noor kuni 26a füüsiline isik.

Kui sporditeenuseid pakkuvas asutuses tegelevad samaaegselt laste ja noorte treeninggruppidega ka teised harrastajad (nt ujulates, kergejõustikuhallides vms), siis teiste sihtgruppide puhul tuleb jätkuvalt järgida 50% täituvuse nõuet. Samuti rakendub 50% täituvuse piirang juhul, kui samas juhendatud rühmas osalevad lisaks noortele (kuni 26a) ka vanemad harrastajad.

Näide:

Tsirkusesaali maksimaalne täituvus on 20 inimest. Kui täiskasvanute grupis on ka üle 26 aastaseid osalejaid peab rakendama 50% täituvuse piirangut, ehk saalis võib olla 10 inimest.

Minimaalsed nõuded treeningute korraldamisele siseruumides

 • Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik treeningult ära saata.
 • Korraldaja tagab inimeste hajutamise. Treening tuleb korraldada võimalusel viisil, mille käigus ei kaasne füüsilist kontakti teiste osalejatega. Välja arvatud treeningud, kus kontakt on vältimatu (paarisakrobaatika ja inimpüramiidid).
 • Treening- riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi riideid vahetama üks grupp korraga, palume valida kapid üle ühe. (üks kapp kasutusse ja järgmine jätta vabaks)
 • Riietusruumis vahetab riideid üks grupp korraga. Järgmine grupp on end juba riietanud kui eelmise trenni grupp suundub riietusruumi. Riietusruum on vaid riietumiseks, seal pole vaja koguneda ja juttu rääkida. Äraminemisel riided vahetatud ning oodata oma sõpru õues.
 • Alaealistele suunatud treeningut peab läbi viima täiskasvanud treener või juhendaja.
 • Kasutada tuleb võimalusel isiklikke treeningvahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida.
 • Janu kustutamiseks kasutavad kõik treeningutes osalejad enda joogipudelit, mida ei jagata teistega.
 • Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastus on tagatud Asutuse või treeneri poolt peale iga grupi vahetust.
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jm otseseid kontakte, mis pole treeninguga seotud.
 • Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik, kaitsemaskide kasutamine treeningu tegemise ajal ei ole soovitatav.
 • Treeningute korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks isetekkelistesse gruppidesse, ega jääks peale tegevusi territooriumile.
 • Treeningute korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Palume sellest treenerit teavitada.
 • Treener märgib ära kõik kohalolijad, kes saalis treeningus osalevad.
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustega uueks kooliaastaks saab tutvuda siin – https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed

 • Ruumide koristamine ja desinfitseerimine tagatakse vastavalt Terviseameti soovitustele. Peale iga grupi treeningut õhutatakse saali vähemalt 15 min. Treener teeb aknad lahti ja sulgeb vajadusel. 
 • Oluline on jälgida kätehügieeni, võimalusel pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit, käte desinfitseerimisvahendid on nähtaval kohal liikumisteedel.
 • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed.

Ürituste korraldaja, spordialaliit või spordiklubi võib oma üritusele kehtestada eelpool nimetatud nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab kaasa viiruse leviku tõkestamisele.