Meetodid

 • meie treenerid on professionaalid
 • iga õpilane saab igas treeningus individuaalset tähelepanu
 • tsirkusealade valikul arvestame iga õpilase isikupäraga
 • koostame edasijõudnutele individuaalsed trenniplaanid
 • et tagada meisterlikkus, paneme suurt rõhku üldfüüsilisele treeningule
 • korraldame tsirkuse töötubasid välistreeneritega
 • anname koolitusprotsessi osana välja etendusi
 • haarame vanemaid stuudio liikmeid kaasa erinevatesse tsirkuseprojektidesse abiliste- ja artistidena
 • aitame kaasa omaalgatuslike tsirkusealaste ideeprojektide elluviimisele
 • soodustame noorte inimeste omaloomingulist panust etendustesse
 • aitame tsirkusestuudio koolitusprogrammi parimatel lõpetajatel leida võimalusi  tsirkusega edasi tegelemiseks artisti ja/või treenerina.